Dawid hör till de fotografer som framgångsrikt riktat blicken mot både motivet framför kameran och mot fotografin som medium. Med en intellektuell skärpa, utpräglad sinnlighet och stark formkänsla skapar han bilder där såväl etablerade uppfattningar om genrer som relationen mellan uttrycksformer sätts i rörelse. 

Dawid är en gränsöverskridare i flera avseenden. Redan med utställningen Ingen älskar mig på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1973 hävdade han – i opposition mot de rådande dokumentära idealen – fotografin som ett konstnärligt medium. Han hör till de som tidigt experimenterade med stora negativformat och utställningen Rost på Fotografiska museet i Moderna museet 1983 skakade om den svenska fotografiska scenen.

Förmågan att med fotografins hjälp förvandla det förbisedda till bilder som ifrågasätter invanda föreställningar och förväntningar är ett signum för Dawid. Något som i hög grad präglar den i dag klassiska serien Arbetsnamn Skulptur (1991). På ett lika radikalt som estetiskt förföriskt sätt kombinerar och upplöser han gränserna mellan måleri, fotografi och skulptur. Han lyckas på ett befriande sätt underminera åtskillnaden mellan modernismens strävan efter renhet och det postmoderna idealet om hybridisering. Bilderna är både och – och denna kraft att omfatta motsatser skänker verken en omisskännlig dynamik.

Genomgående är ett ständigt prövande och ett viktigt stråk i Dawids oeuvre är experimenterandet med kameralös fotografi i form av kemigram och andra ofta egenutvecklade metoder. Det finns i hans arbeten en frånvaro av subjektivitet som på ett paradoxalt sätt impregnerar bilderna med närvaro. Mer än om upphovspersonen handlar det om de avbildade tingens närvaro och om själva fotografins materialitet. Det handlar också om den ständigt närvarande viljan att inifrån praktiken dekonstruera fotografins påstådda fundament.

Lust och nyfikenheten är drivkraften och arbetena spänner över inte mindre än fem decennier. Det är ofta längre serier som hålls samman av både visuella och konceptuella egenskaper. Seendet och fotografin står i fokus och trots sina olikheter formar verken en väv där de tidigaste och senaste arbetena förenas – oberoende av om de tillkommit på eget initiativ, som de nya serierna med vapen och flimrande teveskärmar, eller som uppdrag för japanska modetidskrifter eller bilföretag.

Dawid har sedan 1970-talet ställt ut på ledande gallerier och institutioner i Sverige och internationellt, med separatutställningar bland annat i Stockholm, New York, Paris, London och Berlin. Han har publicerat ett stort antal böcker och kataloger och däribland utkom 2001 Beautiful Frames på Steidl med text av Michael Mack. ­

År 2004 tilldelades Dawid Konstnärsnämndens stora pris för sin konstnärliga gärning och betydelse i samtiden. 

bild
Dawid (Björn Dawidsson) +46 708 509 947  dawid at dawid dot nu  Dawid©2010