34. Välstånd. 
Photographs and poetry from the 70´s 
by Björn Dawidsson (Dawid)
Bokförlaget Boris, Stockholm 2018
pp. 160 (146 ill. + cover)
28x21 cm.
ISBN 978-91-984244--0-9


bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild

33. DAWID - MEN.
160 sidor
59 illustrationer
285x230 mm
Texter av Berndt Arell och Magnus Olausson
Formgivning av Patric Leo
Nationalmuseum Förlag, Stockholm 2017
ISBN 978-91-7100-869-5


bild
bild
bild
bild
32. Dawid - This is a Photograph
400 sidor
283 reproduktioner
287 x 217 mm
Text av Steven Henry Madoff
Formgiven av Sandra Praun
Art and Theory Publishing, 
Stockholm 2015
ISBN 978-91-88031-06-8

bild
bild
bild
bild
bild
31. Pihlgren, Joppe. KARS. DOG Förlag, Stockholm 2011.
pp. 288 (125 ill.) 20x15 cm. 
ISBN 978 91 86074 24 1 
Formgiven av Mia Bengtsson Plynning.

bild
bild
bild
bild
bild
30. JOBB/WORK. Förlaget DOG, Stockholm 2010. 160 sidor (ca 120 ill.) 21x16 cm. Rätt ISBN 9789186074265 (felaktigt tryck i boken) Formgiven av Matz Jungå/Scooter

bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
29. Östlind, Niclas. VERKLIGEN?! (återuppförd). Arena, Värnamo 2009. 96 sidor (32 ill.) 28x21 cm
Formgiven av Petter Antonisen  
ISBN 978 91 7843 328 5


bild
bild
bild
bild
bild
bild28. Castenfors, Mårten. HYBRIS/HUBRIS. Liljevalchs Konsthall, Stockholm 2008. (166 illus.).
28x21 cm Formgiven av Petter Antonisen
Bilaga till HYBRIS/HUBRIS-boken nedan
bild
bild
bild

27. Östlind, Niclas. HYBRIS/HUBRIS. Liljevalchs Konsthall, Stockholm 2008. 258 sidor (254 ill.) 28x21 cm ISBN 13 978 91 86011 00 0
Numrerad upplaga 999 ex

Finns även signerad bibliofilupplaga med 33 st signerade olika originalprintar ur serien KIS
bild
bild
Det egentliga genombrottet för Dawid skedde i och med utställningen Rost på Fotografiska museet 1983. För första gången presenterade han ett större antal arbeten som både tematiskt och visuellt skapar en sammanhållen svit. Och det är inte enbart bilderna som utgör en grupp, utan han har tagit ett gemensamt grepp på hela presentationen, allt från ramar till katalog genomsyras av en uttalad och påtaglig konstnärlig vilja. Det är radikalt. Bildernas kalligrafiska uttryck, svarta figurer mot papperets vithet (i själva verket olika mörka respektive ljusa toner), omgärdades av en lackröd färg som återkom i ramarna, på katalogomslaget och affischen. Denna medvetna estetisering mötte en del skeptiska kommentarer, bland andra från kritikern Peder Alton i Dagens Nyheter 14 december 1983: I sin iver att ge dem status av konst framhäver han så starkt deras karaktär som unika föremål att deras uttryck kommer i skymundan. Det är mycket synd. Och han menar att bilderna gör sig bättre i katalogen, en bok utgiven av Fotografiska museet i samarbete med förlaget DOG. Förutom förstklassiga reproduktioner innehåller den en text av utställningens kommissarie Leif Wigh. I hans ögon rymmer bilderna både starka skönhetsvärden och ett djupt oroande drag, eftersom motivet vittnar om tillvarons pågående förfall. Parallellt med betoningen av deras formella aspekter talar Leif Wigh om bilderna som en typ av moderna besvärjelser, utförda som skydd mot tillvarons mörka sidor. Rostserien ser han som en logisk
utveckling av Dawids sjuttiotalsbilder: hela tiden har det handlat om att fördjupa sig i bildens forminehåll. Inom den snäva avgränsningen i valet av motiv, rostiga föremål av skilda slag och metoden att konsekvent frilägga objekten genom att placera dem på ett ljusbord, utvinner Dawid en förbluffande variationsrikedom. Här finns skruvar och beslag som framträder i all sin vardaglighet, men för det mesta förvandlar sig tingen inför vår blick och blir figurer, ansikten, kärlekspar, kartor och mycket annat. Bildrummet är i några fall lika platt som de avbildade foremålen; i andra rör sig figurerna av ståltråd och spik frimodigt i en ljusfylld rymd. Och när objekten fotograferats eller belysts från sidan betonas deras volym ytterligare. Skärpan överträffar ibland vad ögat formar av egen kraft och då framlockas detaljer i de söndervittrade ytorna, något som skapar en känsla av beröring. I de fall oskärpan sätter in är objekten istället närmast ogripbara. Som regel ar tonomfånget rikt, men kontrasten kan vara så stark att tingen förvandlas till silhuetter eller svarta hål.
Det faktum att fotografierna både är konkreta avbildningar av faktiska föremal och ett stycke förvandlingskonst, fäster uppmärksamheten på vårt eget seende och på bilden som bild. Till det senare bidrar också bildernas individuella utförande och markeringen av fotografiet som fysiskt objekt. Metaperspektiv av detta slag var ovanliga inom den svenska fotografin och i en längre artikel om Rostserien i tidningen Foto november 1983 säger Pär Rittsel att Dawid står utanför den vanliga fotosvängen och att hans intellektuella förhållningssätt har större möjligheter att få fäste inom kretsar, till exempel litteratur och konst, där frågor kring språk och bild har en större plats.
Par Rittsel hade rätt. Under de följande åren framträdde Dawid allt oftare i sammanhang vid sidan om den traditionella fotovärlden, även om också delar av den utvecklades och förnyades. Han ingick snart i den krets av utövare som formade attiotalets unga konstscen. Den samlade aktörer från olika områden som måleri, skulptur, musik, dans, lyrik och filosofi och rörelserna över mediegränserna var många. Dawids arbeten visades på Barbar och Lido, platser för avancerad samtidskultur, men också på etablerade gallerier, konsthallar och museer i såväl Sverige som utomlands. Hans bilder publicerades fortfarande i klassiska fototidskrifter, men även i organ for litteratur och konst, såsom Artes, Kris, BLM och Siksi. Reflektionen kring materialet blev av en helt annan art än tidigare och texterna är betydligt mer teoretiska, men också, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en motsättning, mer poetiska. Personerna som skrev var ofta litteraturkritiker, författare och konstnärer. En som vid flera tillfällen fattade pennan var målaren Ola Billgren. Han hade redan tidigare skrivit om Dawids bok 9x12 cm/4”x5”, och om Rost publicerade han dels en essa med titeln Dawid och det goda seendet i Svenska Dagbladet 7 januari 1984, dels en recension i Sydsvenska Dagbladet 4 januari 1984. Ett citat ur den senare ger en god bild av den kritiska diskursens karaktär under åttiotalets början: Generellt är fotot ett aldrig infriat löfte om intimitet, och den kunskap det förmedlar fungerar som ett alibi för en uttalad voyeurism. Dawidsson vänder nyfikenheten inåt mot oss själva, som var han på jakt efter någon uråldrig kunskap, och uppnår därigenom intimitet. Hans järnföremal är framlagda som för dissektion men den granskning vi underkastar dem är varm, den kan inte ske utan ett leende.


Niclas Östlind ur boken HYBRIS utgiven I samband med Dawids separatutställning 2008 på Liljevalchs Konsthall, Stockholm.
bild
bild
bild
bild
26. FSCC. Arkitektkopia, Stockholm 2008.
16 pp. ( 33 illus.) Samtal med Greger Ulf Nilsson och Björn Kusoffsky. 42x30 cm ISBN 978 91 977518 8 9. Formgiven av Jonas Olsson. Numrerad upplaga om 600 ex.
bild
bild
bild
bild
bild
bild

25. Ericsson, Lars O.. MERIT. Förlaget DOG, Stockholm 2006 50 pp. (21 illus.) 28x21 cm
ISBN 91 86074 22 9
Formgiven av Johan Fredlund
bild
bild
bild
bild


24. Croneman, Johan. Utan titel, Konstnärsnämnden 2004. 20 pp. (cover + 15 illus.) Formgiven av Greger Ulf Nilsson 25x20 cm
bild
bild
bild


23. Almlöf, Jan. #. Xpose Gallery, Stockholm 2003. 38 pp. (7 original prints) Portfolio in a limited edition of 16. 27x22 cm Formgiven av Anders Schmidt
bild
-Du är ensam upphovsman till Rostmodernismen, och har till dags dato få, om ens någon, efterföljare värd namnet. Hur många kan skriva något liknande i sitt CV?
-Jag kanske var före min tid?
Kan du själv nämna någon Rostmodernist?
-Rune Carlbom här i Sverige och Steve Rumour i Sydafrika. Möjligen Vanity Jordan i Nya Zeeland, hon är kanske den mest spännande.

Jan Almlöf
bild
22. Mack, Michael. Beautiful Frames. Steidl Verlag, Göttingen, Germany 2001. 416 pp. (400 + illus.) Formgiven av Jean-Michel Dentand. 23x18 cm
ISBN 3 88243 724 3
bild
To categorise Dawid as a photographer is something of a misnomer as his practice has always drawn on a variety of media. The label is however appropriate because whether working in acrylics, drawing with chemicals on photographic paper or pencil on paper, his work invariably engages with issues in the realm of photography. His experiments and extensive researches into the possibilities of these techniques have involved an investigation of the nature of photography as a representational medium. He has also been an art photographer in the modernist sense, someone to whom the process of making a picture begins with the camera but is complete only once he has laboured over the fine print in the darkroom. And yet he has always incorporated collage, painting and drawing in his work and readily applies notions of appropriation and sampling if it suits the image he wishes to make.

Michael Mack
bild
bild
bild


21. DAWID. Galerie 213, Paris 1999. 36 pp. (31 ill.) 25x20 cm. Graphic Design MSM. ISBN 2 912794 08 0
bild
bild
bild
bild
bild

20. DAPPENDIX. Editor: Forsberg, Lars. ROLF Förlag, Skövde 1997. 30 pp. (1 inbunden original silverprint gjord av Dawid). Numrerad upplaga 333 ex. 23x16 cm ISBN 91 630 5592 9 Formgiven av Henrik Nygren
bild
bild
Arbetet i mörkrummet fram till dess är fullständigt oglamoröst, som att baka bullar ungefär. Vissa dagar luktar det lite godare än vanligt. Det här var ett fint mjöl minsann, bullarna blir ju faktiskt hur lätta som helst att kavla ut, eller vad man gör med bullar. Jag tror jag stoppar lite mer russin i lussekatterna.

Lars Forsberg
bild
bild

19. DAFFISCHER. Editor: Forsberg, Lars. ROLF Förlag, Skövde 1995. 82 pp. (29 illus.) 34x24 cm ISBN 91 630 3995 8 Formgiven av Henrik Nygren. Ingår i samlingen på Nationalmuseum, Stockholm.
bild
bild
bild
bild
bild

18. Ericsson, Lars O. M+M Serie. Museum Folkwang, Essen 1993. 40 pp. (23 illus.) 29x23 cm
Formgiven av Petter Antonisen
bild
bild
Dawid: Nomade, Ontologe und Magischer Formalist

Fotohistorisch betrachtet ist Dawid ein Nomade, ein Grenzgänger und Grenzüberschreiter. Einerseits scheint er fest in der modernen Tradition einer »art photography« verwurzelt zu sein. Er huldigt jedenfalls vielen ihrer Tugenden: großformatigen Negativen, Kontaktabzügen mit ihrer unmittelbaren Verbing von Negativ und Papier, ihrer nahe zu unendlichen Detailschärfe. Darüberhinaus können wir an seine Vorliebe für die Monotypie denken, das unike Kamerabild, an seine Neuland eröffnenden Experimente mit jener Art kameraloser Bilder (Fotogamme), die er Dagramme getauft hat. Dawid zeigt außerdem häufig seine Fotografien in Galerien oder Kunsthallen, und die Rahmen, in die er sie plaziert, erinnern an jene, die in »the vorld of high art« vorkommen.

...

Mit dem Minimalismus teilt Dawid des weiteren eine Art ausdrucksleerer Buchstäblichkeit. Seine Bilder können, wie ich oben schon angemerkt habe, als dokumentarischer als die der Dokumentaristen angesehen werden. Sie sind wirklicher als die Wirklichkeit. Der Gegensatz, den die Minimalisten zwischen Abstraktion und »objecthood« sahen, findet sich auch bei Dawid, der auf verschiedene Weise, unter anderem durch die Konstruktion der Rahmen, den Charakter der Fotografie als Objekt, als Ding in der Welt deutlich markiert. Die Fotografie als Körper im Gegensatz zur »supreme fiction« des Modernismus. Und diese Körperlichkeit muß als ein integrierter Teil der Bedeutung von Dawids Arbeiten betrachtet werden. Die Frage der Objektheit des Fotos steht für Dawid nämlich immer im Zentrum. Eins seiner Werke als Original oder in Reproduktion zu sehen ist ein himmelweiter Unterschied. Es handelt sich nicht nur um verschiedene, sondern um artverschiedene Erlebnisse.

Lars 0. Ericsson
bild
bild
bild
bild


17. Nilsson, Isabella. Rost retrospektivt. Kulturnämnden, Mölndals kommun, Mölndal, Sweden 1992. 16 pp. (6 illus.) 21x15 cm
bild
"Isabella Nilsson: I negativa termer har du blivit beskylld för att vara estet, men du gör också uppror mot en sorts estetik. Dawid: För mig är inte estetik ett självändamål. Att göra något snyggt är inte svårt. Inte heller att göra något fult. Men det förtryck som de givna estetiska spelreglerna utövar är intressant. Bilderna måste skava mot verkligheten och ha en egen kraft som jag på något sätt är underordnad. Jag tycker om att se konst med tumavtryck på men inget kladd för att det skall se konstnärligt ut. Tvärtom vill jag uppnå ett tillstånd av förfining, precision och klarhet."
bild
bild
16. Werup, Jacques. Från Skåne. Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 1991. 32 pp. (19 illus.) En del av fyra kataloger i box. 24x22 cm ISBN 91 7704 0511 Formgiven av Gerry Johansson
bild
bild
bild
bild
15. Alton, Peder och Springfeldt, Björn. 135-36 / Etthundra fotografier / 1968-1991. Carlssons Bokförlag, Stockholm, Sweden 1991. 128 pp. (107 illus.) 29x23 cm ISBN 91 7798 501 X Formgiven av Petter Antonisen
bild
Min första förvåning när jag ser dessa bilder handlar om deras tystnad. Ingenstans kan jag se att motiven visar någon som helst vilja att tala till betraktaren, de är på ett märkligt sätt släckta, blockerade, som om Dawid hela tiden arbetat mot sig själv och mot hela den fotografiska förförelsen, ja på ett sätt mot fotografin i sig. Samtidigt är den värld han beskriver parallell och utbytbar, blicken tycks frånvänd och enbart fäst på sådant som visar upp sig i sin motsats eller i en förklädnad.

Peder Alton
bild
bild
bild
14. Linde, Ulf. Mot fotografiet / Arbetsnamn Skulptur. Carlssons Bokförlag, Stockholm, Sweden 1989. 141 pp. (49 illus.) 23x15 cm
ISBN 91 7798 297 5
Formgiven av Petter Antonisen
bild
Varför intresserar jag mig då för vad Dawid gör? Skälet är enkelt: i en tid då måleriet allt oftare sjunker till fotografiets nivå försöker Dawid höja fotografiet till vad som för inte så längesen var måleriets nivå; han hävdar fortfarande att en bild måste vara ett andligt äventyr.

Ulf Linde
bild
bild


13. Larsson, Stig and Springfeldt, Björn. Dagram. Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 1989. 54 pp. (23 illus.) 36x30 cm ISBN 917704 033 3 Formgiven av Johan Vipper
bild
Det är inte bara den här förmiddagen som jaq tänker mig tallskogen som mer perfekt än den är. All mossa och buskvegetation är avlägsnad, trädkronorna sa tätt sammanflätade att ljuset bara tränger ner i smala spjut, och den skuggade marken rödaktig av ett fint barrtäcke som man - när man böjer ner ocn känner på barren — förstår måste komma från ett annat slags träd. Jag tycker inte heller att det är konstigt att jag ser ett antal nakna män som med erektion ser sig omkring åt fyra eller åtminstone tre väderstreck, som på spaning.

Stig Larsson
bild
bild
bild
12. Ehrenberg, Johan. Dawid. Etc Förlag, Stockholm, Sweden 1988. 132 pp. (68 illus.)
29x22 cm ISBN 91 87670 00 3 Formgiven av Greger Ulf Nilsson
bild
bild
Men det tveeggade i fotografiet är ju... Fotografi är ju allt på nåt sätt. Du kan vara teknikintresserad och läsa om nyheter på den fronten, maskinerna, du kan läsa skvaller, om fotografer som fått stipendium och sånt, alltså den sociala biten och du kan till och med få dina egna bilder publicerade och... Fotografiet erbjuder ett så brett register som inget annat i samhälIet. Bilderna kan läsas som ytor, du kan se kompositionerna, skuggorna... De kan läsas som intellektuella problem, du kan diskutera konstnärliga synsätt och sen kan du också läsa vad som händer i Sydafrika i bilderna. Jag menar inte det är ironiskt va, men du har en spännvidd inom fotografiet som är accepterad, och visst, det är fotografiets tillgång ur spridningssynpunkt.

Johan Ehrenberg
bild
bild
bild
11. Billgren, Ola. 271287 250986 272787 280087. Galleri Nemo, Eckernförde, Germany 1987. 20 pp. (4 illus. photogravures) 28x21 cm. Graphic Design Norbert Weber. Numrerad och signerad upplaga 200 ex.
bild
Rhetorik und Lust - Über Dawids Fotografien

Diesen pathetischen Rückzug von offener Wechselseitigkeit zu einer einfachen Symbolik bekämpft Dawid mit allen Mitteln in seiner Fotografi. Anstatt sich von der Faszination des Gekünstelten (des Scheinlebens, um fotorhetorisch genau zu sein) loszusprechen, bemüht er sich, der Rhetorik etwas Bleibendes zu verleihen, daher seine Vorliebe für das Beiläufige und Abartige - in der Tat ein schwieriges Balancieren am Rande des Dilletantismus. Das ist auch pathetisch, es ist aber ein ironisches Pathos, sozusagen die Übertreibung der Übertreibung. Dawid dokumentiert Gegenstände wie ein alter Museumsfotograf, der schon längst den Sinn seines Auftrages vergessen und sich in der Herstellung von privaten Kryptogrammen verloren hat. Die Gegenstände in seinen Bildern haben aufgehört, Zeugnis abzulegen, sie sind nicht da, um gesehen zu werden, und dennoch können wir nicht übersehen, daß sie uns etwas sagen wollen.

Ola Billgren


bild
10. Madoff, Steven Henry. Modern melancholia Jan Håfström. Kalejdoskop Förlag 1986. 140 pp. (59 illus.) 32x25 cm ISBN 9185552 90 9 Formgiven av Hans Cogne
bild
bild
bild
bild
9. Klein, Kim. SAMLAREN / THE COLLECTOR. Förlaget DOG, Stockholm 1986. pp. 76. (24 illus.) 32x24 cm ISBN 91 86074 08 3
Formgiven av Hans Cogne
bild
bild
bild
bild


8. Malmberg, Carl-Johan. P. Galleri BarBar, Stockholm, Sweden 1984. 12 pp. (6 illus.) 20x15 cm Formgiven av Petter Antonisen

bild
Prenomen

Fast kanske man ändå kan säga att Dawids bilder pekar på en värld; men i så fall är det inte en värld om existerar i den meningen att den kan jämföras med bilderna. Kanske pekar dessa bilder på en värld som en gång upplevts, en barnets prenominella värld, före språket (det är därför ”tingen” i bilderna inte kan benämnas), före gripandet (det är därför tingen saknar funktion), före klassificerandet (det är därför de visuella distinktionerna inte går att göra). Det är en värld som är ett frånvarande korrelat till bilderna, en hypotes som är lika nödvändig som overifierbara (bilderna är dess verifikation), en odöpt värld som består av föremål före allt mål (före såväl avsikt som tal).

Carl-Johan Malmberg
bild
bild7. Wigh, Leif. ROST. Förlaget DOG/Fotografiska Museet, Stockholm 1983. 78 pp. (29 illus.)
30x21 cm ISBN 91 86074 06 7 Formgiven av Hans Cogne. Belönad med årets bokpris.

bild
In the Shade of a Camera. "The style Dawid developed was an important aspect of the new movement in photography that emerged in the late 1970s. Together with his collegues, he was a forerunner of the young enthusiasts narrow corridor of Swedish photography." Leif Wigh
bild
bild
bild
bild


6. Obscuraminnen. Galleri Camera Obscura, Stockholm, Sweden 1982. 48 pp. (11 illus.)
19x14 cm Formgiven av Hans Cogne
bild
bild
bild
5. 9x12/4”x5”. Strokirks Tryckeri, Skövde, Sweden 1982. 48pp. (18 illus.)
19x19 cm Upplaga 700 ex varav 60 signerade och numrerade. Formgiven av Petter Antonisen och Hans Cogne
bild
bild
bild
bild

4. Sjölin, Jan Gunnar. Dawid. Galleri Camera Obscura, Stockholm, Sweden 1980. 52pp. (20 illus.) 27x27 cm Begränsad och numrerad upplaga om 500 ex. Formgiven av Lars Hall

bild
The Other Reality

Comments about Björn Dawidsson’s PhotographsIn Dawid’s pictures, it is not the object photographed which unfailingly makes an impression upon us, nor is it the photograph itself as a physical entity, a nice object. Rather, we experience something which arises from the actual point of contact between the object and the photograph, something which could not exist without both the object portrayed and the sensitized surface, something which is not identical with either one: the other reality.

Jan Gunnar Sjölin
bild
bild
bild

3. Verkligen?! Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm. Sweden 1978. 64 pp. (cover + 22 illus.)
23x21 cm ISBN 91 7362 051 3

bild
Ungefär 75 människor försöker ta livet av sig varje dag, 5 lyckas.
bild
bild

2. Mörk, Magnus. Bilsamhället. Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm, Sweden. 1978. pp.80 (cover + 33 ill.) 11x19 cm ISBN 91 7362 047 5 


bild
bild
bild1. Ulvenstam, Lars. Så blev mitt liv. Forum, Stockholm 1976. pp. 256 (19 ill. + cover)
22x16 cm. ISBN 91 37 06291 3
bild
bild
bild
Dawid (Björn Dawidsson) +46 708 509 947  dawid at dawid dot nu  Dawid©2010