9x12/4"x5" , Skövde 1982.

 

Absolut Art, utg. AB Vin och Spritcentralen, Stockholm 1991.

 

Alton, Peder, "Fotografin fortfarande framtidens konst", Dagens Nyheter, Stockholm 1982-05-22.

-, Dawid 135-36, Etthundra fotografier 1968-1991, utg. Moderna Museet, Stockholm 1991.

 

Andrén, Bertel, Jobb Work, utg. Förlaget DOG, Stockholm 2010.

 

Billgren, Ola, "Dawid och det 'goda' seendet", Svenska Dagbladet, Stockholm 1984-01-07.

– , 271287, 250986, 272787, 208087, red. Norbert Weber, uts.kat. Galerie Nemo, Eckenförde 1987.

 

Camera obscura. Vol. 5. Lennart Olsson, Irving Penn, Stephen Shore m.fl. , utg. Camera obscura, Stockholm 1983.

 

Cavling, Viggo, "Allt är möjligt" , Beckerel, årg. 2, nr. 2, Malmö 1992.

 

Claussen, Carl-Gunnar, "Björn 'Dawid' Dawidsson. Det är ur begränsningarna bra bilder föds", Svensk fotografisk tidskrift, årg. 64, nr 2, Stockholm 1980.

 

Contemporary Swedish Photography, red. Estelle af Malmborg, Stockholm 2012.

 

Daffischer, red. Lars Forsberg, Skövde 1995.

 

Dappendix, red. Lars Forsberg, Skövde 1997.

 

"Dawid", Fotografiskt album, årg. 2, nr 1, Helsingborg, 1981.

 

Dawid. Photographies de la série P, utst.kat. Centre Culturel Suédois, Paris 1986.

 

Dawid urval, utst.kat. Konsthallen i Hishult kat 121, Hishult 2015.

 

Ehrenberg, Johan, Dawid, Förlaget ETC, Stockholm 1988.

 

Engström, Björn, Tidningsfunkis, ill. Dawid – Bruno Ehrs, utg. Göteborgsposten, Göteborg 1993.

 

Ericsson, Lars O., M+M Serie 1990, Katalog zur Ausstellung im Museum Folkwang Essen5, Essen 1993.

- , Merit Dawid, uts.kat. Millesgården, Lidingö 2005.

 

Fotoskolan Christer Strömholms Fotoschule. Dawid, Kenneth Gustavsson, Ulla Lemberg, Anders Petersen, Peter de Ru, Gunnar Smoliansky, red. Ann-Christine Jansson – Gisela Kayser, utst.kat. Willy-Brandt-Haus, Berlin 2003.

 

Från Skåne, Dawid, Gerry Johansson, Ralph Nykvist, Jasques Werup, Malmö konsthall katalog 147, Malmö 1992.

 

FSCC, Samtal med Greger Ulf Nilsson och Björn Kusoffsky, Förlaget DOG, Stockholm 2008.

 

Farewell to the Cave, The Westberg Manifesto reconsidered, ill. Dawid, Stockholm 2018.

 

Gassilewski, Jörgen - Gmelin, Felix, Spelets regler, utst.kat. Ideella föreningen Bildkonstprojektet, Stockholm 1993.

 

Hessner Berner, Annika – Kjell, Anders - Berg, Carl-Erik, Humanism, Stockholm 1990.

 

Hybrtis. Hubris. Dawid. red. Louise Fagerström – Niclas Östlind, Liljevalchs konsthall kat. 476, Stockholm 2008.

 

Håfström, Jan, "Tio fotografier", KRIS. Kritik, estetik, politik, utg. Föreningen Kris, ärg. 9, nr 31-32, Stockholm 1985.

 

K(lein), Kim, Samlaren /The Collector, Skulpturer. Bård Breivik, ill. Dawid, Stockholm 1986.

 

Kyander, Pontus, Vandraren, utst.kat. Lunds konsthall, Lund 1999.

 

Kärlekens himmelska helvete. "Magic stronger than life". Bilder från en filminspelning i Norrbotten, ill. Anders Bohman – Dawid, Stockholm 1993.

 

Larsson, Stig, A B C, ill. Dawid m.fl. , Kalejdoskop förlag, Åhus 1987.

– , Springfeldt, Björn, Dagram. Dawid. red. Johan Vipper, Malmö Konsthall katalog 130, Malmö 1989.

 

Linde, Ulf. Mot fotografiet. Dawid. Arbetsnamn skulptur, Carlsson Förlag, Stockholm 1989.

 

Lindström, Per, "Tysta bilder", Sydsvenska Dagbladet, Malmö 2012-12-23.

– , "Bilder som tar tid att smälta", Sydsvenska Dagbladet, Malmö 2012-12-23.

 

Lundqvist, Marie, "Pekbok för vuxna", Svenska Dagbladet, Stockholm 2001-04-22.

 

Mack, Michael, Dawid. Beautiful Frames. Steidl Verlag, Göttingen 2001.

 

Madoff, Steven Henry, Modern Melancholia: Thoughts on Jan Håfström, Kalejdoskop förlag, Åhus 1986.

– , Dawid. This is a Photograph, Art and Theory Publishing, Stockholm 2015.

 

Malmberg, Carl-Johan, Fotografier ur serien P, utst.kat. BarBar, Stockholm 1984.

 

Meregalli, Marta, "Dawids bilder", Paletten, utg. Stiftelsen Paletten, ärg 47, nr 3, Göteborg 1986.

 

Mörk, Magnus, Bilsamhället, ill. Dawid, Förlaget Bokomotiv, Stockholm 1978.

 

Nilsson, Isabella, Rost retrospektivt. Dawid, utst.kat. Mölndals konsthall, Mölndal 1992.

 

Obscuraminnen. Tretton fotografier. utst.kat. Camera Obscura 1982.

 

Ola Billgren – Målningar, ill. Dawid m.fl., utst.kat. Galleri Engström, Stockholm 1982.

 

Olsheden, Jan, "'Med bilderna har jag inga särskilda ambitioner'. Bilder Björn Dawidsson", Aktuell fotografi, årg. 3, nr 3, Helsingborg 1974.

 

Pihlgren, Joppe, Kars. Dawid. Förlaget DOG, Stockholm 2011.

 

PLATEAUX, Charlotte Birnbaum, essay by Aris Fioretos and ill. Dawid. Verlag der Buschhandlung Walter König, Köln 2018.

 

Rittsel, Per, "Björn Dawidsson fotograferar så att 'Dawid' kan göra bilder", Vi, årg. 43, nr 49, Stockholm 1980.

 

Sjölin, Jan-Gunnar, 20 fotografier. 20 Photographs, utst.kat. Camera Obscura, Stockholm 1980.

–, "Dawid" Kalejdoskop, årg. 9, nr 5, Lund 1983.

 

Svensson, Bo, "Språkliga skillnader", Svenska i skolan, ill. Dawid, utg. Foprtbildningsavdelningen i Linköping,

årg. 14, nr 3, Linköping 1993.

 

Tecnofotograferat av Björn Dawidsson, Stockholm 1981.

 

Tellgren Anna, Åter till verkligheten. Fotografi ur Moderna Museets samling. utg. Moderna Museet, Stockholm 2010.

 

Ulvenstam, Ulf. Så blev mitt liv., Intervjuer med gamla, ill. Dawid Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 1976.

 

Valokuva taiteena/Foto som konst, utst.kat. Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Helsingfors 1984.

 

Wiehe, Mikael, Sånger 1971–79, ill. Dawid – Håkan Lind, Stockholm 1980.

 

Verkligen?! Uppgifter om vårt svenska samhälle, text och ill. Dawid – Håkan Lind, Förlaget Röda rummet, Stockholm 1978.Välstånd, text och ill. Dawid, Förlag Boris Press, Stockholm 2018.Wigh, Leif, ROST. Fotografier av Dawid, utst.kat. Fotografiska Museet i Moderna Museet, Stockholm 1983.

 

Wiklund, Peter, Dawid – betraktad av svenska fotokritiker, C-uppsats, Institutionen för estetik vid Uppsala universitet, Uppsala 1988.

 

Östlind, Niclas, Verkligen (återuppförd), utst.kat. Hasselblad Center, Göteborg 2009.

– Callahan, Dawid, Sugimoto, utst.kat. Pace/MacGillGallery, New York

Dawid (Björn Dawidsson) +46 708 509 947  dawid at dawid dot nu  Dawid©2010